Functia de previziune – constă în ansamblul proceselor prin care se determină, pe de o parte, obiectivele firmei, rezultatele vizate, iar pe de altă parte, resursele necesare a fi alocate pentru atingerea acestora si mijloacele practice de actiune.

Odată cu accentuarea competitivitătii mediului de afaceri functia de previziune capătă noi valente, care se manifestă pe următoarele planuri:

 • previziunile ce stau la baza deciziilor manageriale trebuie să se bazeze, tot mai mult, pe gândirea strategică si să integreze în analizele lor tendinta reprezentată de globalizarea mediului de afaceri;
 • dezvoltarea continutului obiectivelor si scopurilor firmei prin fixarea lor astfel
 • încât dimensiunea lor cantitativă (economică) să fie potentată de cea calitativă (socială si
 • ecologică);
 • accesul global (teoretic, cel putin) la resurse si posibilitatea apelării la cele
 • mai moderne si eficiente mijloace si procedee de actiune în vederea atingerii obiectivelor
 • firmei – gratie globalizării pietelor si posibilitătilor de informare în timp real.

 

Functia de organizare – vizează conceperea cadrului organizatoric optim care să permită desfăsurarea proceselor de muncă în conditii de eficacitate maximă si desemnează ansamblul proceselor prin care:

(a) se determină, se grupează si se structurează activitătile solicitate de îndeplinirea obiectivelor propuse;

(b) se stabilesc si se atribuie rolurile ce derivă din gruparea si structurarea activitătilor;

(c) se desemnează responsabilitătile de grup si cele individuale în vederea atingerii rezultatelor;

(d) se alocă resursele materiale si financiare necesare derulării activi- tătilor;

(e) se trasează regulile si sistemele detaliate de lucru, inclusiv cele privind comunicarea, luarea deciziilor si rezolvarea situatiilor conflictuale.

Functia de coordonare – constă în ansamblul proceselor prin care se asigură armonizarea deciziilor si actiunilor personalului firmei si ale subsistemelor sale, conform previziunilor si cadrului organizatoric stabilite anterior.

Functia de control-evaluare – finalizează ciclul procesului managerial si constă în ansamblul proceselor prin care se realizează următoarele actiuni:

 • măsurarea si compararea performantelor actuale ale firmei cu obiectivele si standardele stabilite initial;
 • identificarea abaterilor de la obiectivele si standardele stabilite si a cauzelor care le-au generat;
 •  eliminarea deficientelor constatate si adoptarea măsurilor corective.

Pusă în relatie cu activitatea tot mai complexă desfăsurată în cadrul firmei, exercitarea functiei de control-evaluare va trebui să conducă la:

 •  elaborarea si implementarea unui sistem eficient de control-evaluare,
 • capacitatea sistemului de control-evaluare de a asista managerii în rezolvarea unor probleme complexe:
 •  cresterea eficientei activitătii manageriale prin realizarea evaluărilor axate pe relatia cauză-efect si un control activ;
 •  implementarea conceptului de prevenire activă a disfunctionalitătilor.

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei.

Contacteaza-ne!

           Email: adcrpocusm@gmail.com    

          Telefon: 0730090585/0730586800

 

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/106092 cu titlul “UN START IN VIATA CU STARTUP PLUS IN REGIUNEA SUD MUNTENIA” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 03.01.2018 – 02.07.2021