Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale (ADCR) participă în calitate de partener la proiectul POCU/82/3/7/106092 cu titlul “UN START IN VIATA CU STARTUP PLUS IN REGIUNEA SUD MUNTENIA”.

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 3, „Locuri de muncă pentru toţi”.

Obiectivul proiectului il reprezinta promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii de intreprinderi sustenabile in zona urbana a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia cu profil non-agricol, in baza subventionarii a 46 planuri de afaceri.

Proiectul urmareste crearea de 92 noi locuri de munca generate de infiintare a 46 noi afaceri, corespunzand astfel Axei prioritare 3”Locuri de munca pentru toti”,participa la atingerea Prioritatii de investitii 8.iii „Activitati independente,antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare” si contribuie la indeplinirea Obiectivului specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana” .

 

Beneficiarul proiectuluiMEDILINE EXIM SRL

Durata proiectului: 36 luni

Data inceperii proiectului: 03.01.2018

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare prin sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia prin masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare.

Proiectul asigura sustinerea dezvoltarii regionale durabile prin infiintarea de 46 intreprinderi sustenabile la nivelul carora se vor crea minim 92 locuri de munca, prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor categoriilor de grup tinta eligibile, inclusiv a celor defavorizate, respectiv someri, persoane inactive, persoane de etinie roma, persoane cu dizabilitati, persoane din mediul rural. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriat si a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, 50% dintre grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenoriala vor fi FEMEI.

Prin obiectivele si activitatile prevazute, proiectul isi propune o serie de obiective operationale care vor genera urmatoarele efecte apreciate ca fiind cu impact pozitiv, pe termen lung,atat la nivelul grupului tinta cat si la nivel regional, determinand:

– dezvoltarea unei societati competitive,bazate pe cunoastere la nivelul Regiunii Sud Muntenia;

– cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei la nivelul Regiunii Sud Muntenia; – promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice in mediul urban din Regiunea Sud Muntenia;

– cresterea gradului de ocupare si reducerea somajului in Regiunea Sud Muntenia, prin crearea de locuri de munca;

– Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de angajare;

– Promovarea si sustinerea dezvoltarii culturii antreprenoriale, premisa a dezvoltarii de noi afaceri;

– Dezvoltare economica regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de trai.

– Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera pe termen lung dezvoltare durabila locala pentru 380 persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia;

– consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea gandirii pozitive, avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului,ca alternativa viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud Muntenia.
  2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 participanti din Regiunea Sud Muntenia prin organizarea de programe de formare antreprenoriala autorizate ANC.
  3. Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in domenii non agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Muntenia.

 

Activitatile principale ale proiectului la care participa Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale (ADCR) 

A1. Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului, programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

A2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriale

A5. Efectuarea de stagii de practică

A6. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

A7 Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora