Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale (ADCR) a implementat proiectul „Liber de alcool!” – RO2014_C4_73 finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 4 Servicii Sociale și de bază.

Proiectul a avut o valoare totala de 73.717,78 Euro, din care 66.349,67 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă, contribuția ADCR fiind în valoare de 7.368,11 Euro. Derularea proiectului a durat 10 luni, începând cu 15 iunie 2015.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea capacităţii de furnizare de servicii sociale destinate persoanelor consumatoare în mod excesiv de alcool din mediul rural din judetul Buzău în vederea reducerii riscului de excluziune socială şi îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Activitatea principală a proiectului a constat în acordarea de servicii de consiliere pentru 160 de persoane consumatoare în mod excesiv de alcool și membrilor familiilor acestora, de la nivelul a 8 comune din județul Buzău, selectate în baza unei metodologii realizate în cadrul proiectului.

Activitățile de consiliere au fost defășurate de către asistenții comunitari de la nivelul comunelor selectate împreună cu consilierii în problematica alcoolului ai ADCR, în baza cunoștintelor și abilităților acumulate în cadrul cursului ce s-a organizat în cadrul proiectului.

Proiectul a presupus o componentă importantă în direcția prevenirii consumului excesiv de alcool, prin organizarea de sesiuni de informare și conștientizare a populației din comunele selectate în proiect, cu privire la problemele psiho-sociale și medicale cauzate de abuzul de alcool, precum și prin desfășurarea caravanei „LIBER DE ALCOOL”.

Prin obiectivele si activitățile prevăzute, proiectul a vizat îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor consumatoare de alcool, o informare și constientizare adecvată privind consecințele psiho-sociale și medicale cauzate de abuzul de alcool la nivelul celor 8 comune ce vor beneficia de proiect, urmărind astfel, ca efecte pe termen lung, creșterea calității vieții și diminuarea riscului de excluziune socială.

Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale dorește ca acest proiect să fie urmat de alte intervenții la nivelul comunităților județului Buzău care să răspundă nevoilor locale ce se vor identifica, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a mediului rural din acest județ.