PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/106796

 

POTI FI ANTREPRENOR!

Poti sa devii un antreprenor de succes!

 Ai nevoie de o intelegere  corecta a ceea ce reprezinta profitul!

 

Profitul  este un concept complex, a cărui explicare aduce în discuție aspecte legate de cost, capital,  legea randamentelor descrescătoare, eficiență, venit, rentabilitate și poate multe altele.    

Profitul este indiscutabil, un venit fundamental. El sintetizează o activitate prosperă sau cu prespective de dezvoltare. Profitul reflectă o afacere atractivă și este considerat de cele mai multe ori drept motivația agentilor economici.                                 

Profitul a fost și este generat de activitatea economică, de multiplele interdependențe

pe care ea le presupune.  Cum aceasta are caracter dinamic și riscant, presupune obiective  pe termen scurt și lung, antrenează factori de producție,  generează venituri, câștiguri sau pierderi, ceea ce înseamnă că și profitul poate fi abordat din mai multe puncte de vedere.

Profitul trebuie privit ca:

  1. obiectiv al agenților economici;
  2. premiu pentru asumarea riscului;
  3. venit implicit;
  4. avantaj, câștig.

 

  1. a) Profitul ca obiectiv al agenților economici.

În teoria  producătorului, acesta are la dispoziție câteva alternative privind scopul activității sale, toate fiind legate de  obținerea de profit.

Profitul este un obiectiv permanent al agenților economici, fie că este enunțat indirect (exemplu maximizarea profitului), fie direct (exemplu obținerea unei poziții mai bune pe piață).

În teoria consumatorului, profitul ca obiectiv capătă sensul satisfacției resimțite de acesta de pe urma consumului sau utilizării unui bun sau serviciu, iar maximizarea satisfacției, respectiv utilității devine principiul care stă la baza comportamentului de cumparare și consum.

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei. 

Contacteaza-ne!

           Email: adcrassociation@gmail.com 

           Telefon: 0730586800

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/106796 cu titlul “Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 10.01.2018 – 09.06.2021.