PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105896

 

DEMAREAZA PROPRIA TA AFACERE! CUNOASTE SI GESTIONEAZA CORECT RISCURILE AFACERII!

 

Va prezentam cateva informatii importante despre riscurile oricarei afaceri! 

 

Riscurile la care sunt expuse afacerile economice pot fi structurate astfel:

  • după natura si continutul lor, riscurile se divid în:
  • riscuri cu un continut neeconomic, care apar si se dezvoltă în timp de război, blocadă economică, embargou, schimbări ale regimului politic, calamităti naturale s.a.;
  • riscuri cu un continut economic, care reflectă posibilitatea de aparitie a unor evenimente mai putin controlabile sau necontrolabile, cu actiuni aleatoare, care pot avea influente negative asupra operatiunilor de afaceri. 

Riscurile economice pot fi:

– riscuri la nivel macroeconomic, care se manifestă la nivel regional sau global, dar pot fi specifice si fiecărei tări. Ele se referă la riscurile valutare si la riscurile conjuncturale (dezastre, razboaie etc.);

– riscuri la nivel microeconomic.

  • după raportarea lor la procesul decizional, riscurile pot fi delimitate în:

ϕ riscuri pure, consecintă a unor evenimente accidentale sau fortuite: riscuri fizice – distrugeri datorate calamitătilor naturale, accidente; etc;

ϕ riscuri speculative legate de deciziile ce se iau într-o firmă în legătură cu încercarea de a obtine un profit mai mare (probabilitate de aparitie este cu atât mai mare cu cât procesul de extindere a afacerii pe pietele externe este mai amplu). 

Aceste riscuri pot fi generate de cauze numeroase, care tin de: strategii manageriale gresit concepute,

organizare defectuoasă, personal nespecializat, informatii limitate, modificarea nevoilor consumatorilor, atacul concurentei etc.

În managementul afacerilor, practicieni restrâng clasificarea riscurilor, luând în considerare, în special, următoarele categorii:

Riscul economic – este privit ca o consecintă a lipsei de adaptare a firmei la variatiile mediului de afaceri (accentua- rea concurentei, turbulenta pietei, variatia costurilor, calitatea produselor etc.). Cadrul complex în care apare riscul economic face ca formele sale de manifestare să fie foarte variate: riscurile în sfera productiei, riscul investitional, riscul informational, riscul legat de dezvoltarea si aplicarea strategiei firmei, riscurile cauzate de nivelul insuficient de cunostinte ale managerului si ale echipei sale, riscurile de neexecutare, riscul de pret etc.

 

Riscul financiar – este apreciat în functie de capitalul detinut si de evolutiile imprevizibile ale pietei financiare. La nivelul economiei nationale, riscul financiar este generat de nesiguranta valorificării capitalului investit pe pietele financiare. Are în vedere expunerea depunerilor în sistemul bancar si a investitiilor pe piata de capital si pe cea a asigurărilor. La nivelul firmei, riscul financiar se referă la incapacitatea acesteia de a-si achita datoriile la scadentă. El este mai mare pe măsură ce creste gradul de îndatorare a firmei. Cele mai frecvente riscuri financiare sunt riscul de insolvabilitate si riscul lipsei de lichiditate.

Riscul de faliment, denumit de unii analisti si riscul de afaceri, reprezintă Probabilitatea ca firma să iasă din afaceri, ca o consecintă a acumulării efectelor riscului economic si a celui financiar, sub presiunea factorilor de mediu. Cauzele generatoare sunt numeroase si se referă, îndeosebi, la: cresterea competitiei pe piata internă si externă,

pierderea unor clienti importanti sau falimentul unor furnizori, managementul defectuos, lipsa de adaptare la noile solicitări ale clientilor, reaua credintă (deturnări de fonduri, sabotaj), insuficienta resurselor financiare, informationale, umane, calamităti naturale etc.

 Riscul valutar, considerat riscul major cu care se confruntă firmele care operează pe pietele internationale, este generat de efectele negative pe care modificările cursului de schimb le poate avea asupra afacerilor.

Una dintre cauzele majore care determină aparitia riscului valutar este inflatia scăpată de sub control. O formă specifică de manifestare a riscului valutar este riscul de transfer valutar, generat de conditiile cu caracter economic, financiar, valutar sau politic care pot împiedica transferul valutei din tara în care firma si-a derulat afacerile.

Riscul politic apare ca urmare a modificărilor produse în mediul politic din tara gazdă în care firma îsi derulează afacerile.

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei. 

Contacteaza-ne!

                      Email: adcr.svo@gmail.com   

                      Telefon: 0730090585

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/105896 cu titlul “STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 04.01.2018 – 03.07.2021.