Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale a fost infiintata in baza Ordonantei nr. 26/ 2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. Membrii Consiliului Director sunt:

 1. Ceausescu Dan Nicolae
 2. Stancut Andrei Lucian
 3. Banica Ana Aurora

 

[su_tabs style=”modern-orange” active=”3″][su_tab title=”Obiective “]

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR) are ca obiective:

 1. Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial în mediul rural;
 2. Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru dobândirea de cunoştinte/abilitati, prin activitati de formare a persoanelor din mediul rural, pe categorii de vârsta, nivel educational în domenii de interes local;
 3. Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru realizarea de servicii în domeniul social orientate pe categoriile de persoane defavorizate (persoane vârstnice, persoane cu handicap, copii, victime ale violentei domestice, şomeri, etc.);
 4. Creşterea nivelului de informare al cetatenilor din mediul rural, în domenii diverse pentru diminuarea discrepantelor informationale dintre sat şi oraş;
 5. Crearea cadrului adecvat pentru realizarea de schimburi de experienta şi colaborare cu structuri de la nivel national şi international;
 6. Obtinerea de resurse financiare şi de alta natura din surse proprii sau atrase în vederea functionarii şi atingerii scopului propus.

[/su_tab] [su_tab title=”Tipuri de activitati”]

ADCR organizeaza în atingerea scopului propus, urmatoarele tipuri de activitati:

 • centre de informare/documentare (inclusiv baze de date) în diverse domenii;
 • centre de reuniuni, conferinte, simpozioane, expozitii locale, nationale şi internationale;
 • centre de sprijin şi asistenta sociala;
 • centre de formare profesionala (generala şi vocationala) în domenii diverse;
 • orientare profesionala şi ajutor în calificarea profesionala;
 • diseminare de informatii privind aderarea României la Uniunea Europeana;
 • diseminare de informatii de interes general în vederea creşterii nivelului de informare al cetatenilor din mediul rural;
 • complexe de pregatire profesionala;
 • centre sociale destinate categoriilor defavorizate de populatie;
 • tabere de creatie artistica, ştiintifica şi sportive;
 • editarea şi tiparirea unor publicatii proprii periodice;
 • realizarea de studii/analize de oportunitate;
 • realizarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri şi proiecte de dezvoltare;
 • asigurarea de consultanta şi sprijin în initierea şi dezvoltarea de afaceri;
 • stimularea initierii de afaceri prin creşterea nivelului de cunoştinte/abilitati în domeniu a cetatenilor mediului rural;
 • realizarea de campanii de informare periodica privind mediul de afaceri şi noile oportunitati.

[/su_tab] [su_tab title=”Proiecte”]Proiecte derulate de ADCR[/su_tab][/su_tabs]