DEMAREAZA PROPRIA TA AFACERE! CUNOASTE SI GESTIONEAZA CORECT RISCURILE AFACERII!

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării ...

INCEPE PROPRIA TA AFACERE! CUNOASTE FUNCTIILE MANAGEMENTULUI UNEI AFACERI!

Functia de previziune - constă în ansamblul proceselor prin care se determină, pe de o parte, obiectivele firmei, rezultatele vizate, iar pe de altă parte, resursele necesare a fi alocate pentru atingerea acestora si mijloacele practice de actiune. Odată cu accentuarea competitivitătii mediului de afaceri functia de previziune capătă noi valente, care se manifestă pe următoarele planuri: previziunile ce stau la baza deciziilor manageriale trebuie s