Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale (ADCR) participă în calitate de partener la proiectul “Incluziunea pe piața muncii – De la teorie la practică”.

Proiectul este finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-1013, Axa Prioritara 2, “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, DMI 2.1, “Tranziția de la școală la viața activă”

    Obiectivul proiectului il reprezinta Cresterea gradului de acces si adaptabilitate la cerintele pietei muncii pentru 150 studenti din regiunea SUD EST din domeniile Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism€,€œControlul si expertiza produselor alimentare.
Studentii selectati vor fi din anii II,III,IV.
Vrem sa dezvoltam un cadru partenerial functional intre mediul academic,studenti si angajatori, in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa.
Proiectul urmareste dezvoltarea competentelor practice ale studentilor din domeniile €œInginerie si Management in alimentatie publica si agroturism€,€œControlul si expertiza produselor alimentare€ prin crearea unei retele de practica profesionala cu potentiali angajatori,care sa asigure stagii studentilor pentru o corelare a formarii lor teoretice academice cu formarea abilitatilor practice necesare pe piata muncii reiesite din nevoile si directiile concrete ale organizatiilor angajatoare si falicitarea insertiei pe piata muncii. Dezvoltarea unei relatii stranse intre mediul academic si angajatori,precum si comunicarea continua dintre aceste doua verigi va genera efecte pozitive pe termen lung pentru grupul tinta–studenti,prin realizarea unui cadru partenerial functional ce va asigura oportunitati de efectuare de catre studenti a stagiilor de practica la un nivel calitativ si cantitativ corespunzator si va genera o insertie mai adecvata a absolventilor pe piata muncii,in acord cu competentele si interesele lor profesionale prin contactul direct cu angajatorii.

BENEFICIARUL PROIECTULUI: Fundația Euroacademia

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI: 

Universitatea Bioterra Bucuresti, EURO CAMPUS SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale

DURATA PROIECTULUI – 5 luni

[su_tabs active=”3″][su_tab title=”Obiectiv general”]Obiectivul general al proiectului il reprezinta „Cresterea gradului de acces si adaptabilitate la cerintele pietei muncii pentru 150 studenti din regiunea SUD EST din domeniile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare”,anii II,III,IV,prin dezvoltarea unui cadru partenerial functional intre mediul academic,studenti si angajatori,in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa.[/su_tab] [su_tab title=”Obiective specifice”] Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice:

1.Facilitarea tranzitiei de la studiu la viata activa pentru 150 studenti anii II,III,IV, de la specializarile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare” prin diversificarea oportunitatilor de stagii de practica prevazute ca obligatorii, la potentiale locuri de munca din Regiunea SUD EST.
2. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala pentru 150 de studenti anii II,III,IV, de la specializarile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare”, din regiunea Sud Est,in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.
3. Implementarea de initiative inovatoare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor aniilor II,III,IV, de la specializarile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare”, din Regiunea Sud Est.

[/su_tab] [su_tab title=”Activitatile principale ale proiectului”] A1.Managementul proiectului

A2.Achizitii

A3.Informarea-publicitatea proiectului-activitate transversala pe toata perioada de implementare.Durata:5 luni(AN1,L1-5).Implicati:S,P1,S,P1,P2,P3.RU:RIP(S),MP(S),RA(S),AMP(S),CP(P1,P2,P3).

A4.Organizarea si furnizarea serviciilor de informare,orientare si consiliere profesionala a studentilor

A5.Organizarea stagiilor de practica.

A6.Organizarea si desfasurarea unor activitati inovatoare privind tranzitia de la scoala la viata activa.

[/su_tab][/su_tabs]