Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale (ADCR) participă în calitate de partener la proiectul POCU/18/4/1/103539 cu titlul PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunităţii rome din Cândeşti.

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”.

Obiectivul proiectului il reprezinta reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

Proiectul vizeaza combaterea saraciei si excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizata roma apartinand UAT sat Candesti din com. Vernesti, jud. Buzau, reg. Sud-Est.

Proiectul isi propune o serie de obiective vizand cresterea accesului la educatie si reducerea riscului de parasire timpurie a scolii, dezvoltarea stimei de sine si orientarea in cariera, imbunatatirea conditiilor de viata a 600 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma; dezvoltarea unui parteneriat amplu local si a dialogului social in randul actorilor locali implicati in proiect si atragerea de parteneri strategici; dezvoltarea comunitara si incluziunea sociala activa a 600 persoane, din care 79,83% sunt de etnie roma; contributia la cresterea ratei ocuparii in randul persoanelor active pe piata muncii; constientizarea factorilor decizionali cu privire la importanta masurilor si actiunilor vizand educatia, ocuparea, antreprenoriatul, asistenta sociala, medicala si juridica, imbunatatirea conditiilor de locuit, combaterea nedicriminarii si implicarea activa la nivelul comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti (aferent com. Vernesti, jud. Buzau).

 

Beneficiarul proiectuluiASOCIATIA “ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION”

Partenerul 2 al proiectului: COMUNA VERNEŞTI

Partenerul 3 al proiectului: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎNDEŞTI

Partenerul 4 al proiectului: FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Durata proiectului: 36 luni

Data inceperii proiectului: 11.09.2017

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta combaterea saraciei si excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizata roma apartinand UAT sat Candesti din com. Vernesti, jud. Buzau, reg. Sud-Est, din care 479 persoane apartin minoritatii rome (79,83%), din punct de vedere al capitalului uman, nivelului de ocupare si a conditiilor de locuire precara, prin furnizarea unor masuri integrate si orientate pe nevoile comunitatii, privind educatia, ocuparea si facilitarea accesului pe piata muncii, imbunatatirii calitatii vietii si a incluziunii sociale.

Proiectul vizeaza cresterea calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma (CMR) a UAT Candesti, prin interventii integrate, care sa conduca la dezvoltarea sustenabila a comunitatii din care fac parte, la cresterea ratei de ocupare, a nivelului de pregatire profesionala si ameliorarea starii de saracie.

Obiectivul general consta in implementarea unui sistem integrat de interventii care sa cuprinda:

– programe educative si activitati de dezvoltare a deprinderilor pentru copiii care traiesc in risc de saracie, deprivare materiala majora, marginalizare sociala, parasire timpurie a scolii sau care prezinta dificultati de invatare;

– activitati cu rol de a responsabiliza parintii cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti si consiliere psihologica pentru consolidarea relatiei copil-parinte pentru parintii acestora;

– masuri active de ocupare, respectiv informare, consiliere, orientare si formare profesionala, dezvoltarea culturii antreprenoriale, inclusiv sprijin financiar pentru subventionarea locurilor de munca si pentru infiintarea de noi forme de activitati independente;

– furnizarea de servicii sociale si medicale integrate; imbunatatirea conditiilor de locuit, a igienei locative si asistenta juridica pentru reglementari de acte;

– actiuni de implicare activa si voluntariat in cadrul comunitatii marginalizate rome.

Proiectul va genera pe termen lung dezvoltare durabila locala pentru 600 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma Candesti, prin cresterea nivelului de educatie, reducerea parasirii timpurii a scolii, reintegrarea in sistemul de educatie si formare, cresterea numarului de persoane ocupate, demararea de activitati independente generatoare de noi locuri de munca, imbunatatirea calitatii vietii si a conditiilor de locuit, combaterea discriminarii, ca raspuns la nevoile individuale identificate ale persoanelor din grupul tinta.

Implementarea masurilor integrate va genera efecte pozitive pe termen lung atat pentru dezvoltarea comunitatii marginalizate rome, reducerea numarului persoanelor rome aflate in risc de saracie si excluziune sociala, cat si in ceea ce priveste imbunatatirea nivelului de trai, reducerea ratei de saracie si integrarea durabila, sustenabila, in sistemul educational, pe piata muncii si societate.

De asemenea, se va inregistra un impact benefic la nivel socio-individual (vizand persoane in risc de saracie si excluziune sociala, din care 79,83% de etnie roma) dar si asupra competitivitatii economice, dezvoltarii locale/regionale si societatii in ansamblul sau.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Cresterea gradului de constientizare, a accesului si participarii la educatie si reducerea riscului de parasire timpurie a scolii pentru 97 copii scolarizati (invatamant timpuriu, primar si secundar), 12 copii si 22 tineri/adulti cu abandon scolar, 469 persoane in calitate de parinti/tutori/apartinatori ai acestora (din care 79,83% sunt de etnie roma), aflati in risc de saracie si excluziune sociala apartinand comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti.
  2. Cresterea integrarii pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial in cadrul CMR a UAT Candesti.
  3. Scaderea riscului de marginalizare sociala, depasirea barierelor de ordin moral si etnic, cresterea nivelului de intelegere si toleranta comunitara, imbunatatirea starii de ingrijire si sanatate si accentuarea imaginii sociale pentru 600 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma (CMR) a UAT Candesti, unde 479 apartin minoritatii rome, 155 sunt femei, 27 varstnici si 26 persoane cu dizabilitati.
  4. Imbunatatirea conditiilor de locuit, consolidarea nivelului de siguranta locativa si al confortului, scaderea riscului de saracie si marginalizare sociala si asigurarea unui mediu decent din punct de vedere ecologic si sanitar in locuinte si spatiile conexe pentru un numar de minimum 50 gospodarii, respectiv minimum 150 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma a UAT Candesti (din care minimum 100 sunt de etnie roma), prin lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolatie termica si incalzire etc, pe baza unui plan eficient de imbunatatire a conditiilor de locuit si a igienei locative, in vederea asigurarii unui habitat sanatos, cresterii sigurantei familiei, a capacitatii de invatare si ocupare si limitarii disparitatilor privind stadiul locativ si nivelul de trai.
  5. Reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civila sau pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala pentru minimum 38 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma a UAT Candesti (conform datelor Analizei preliminare la nivelul comunitatii) si respectarea demnitatii umane si solidaritatii sociale, pe baza asistentei juridice permanente, potrivit nevoilor actuale identificate, in vederea asigurarii dreptului la identitate, la beneficiile/facilitatile de asistenta sociala, reducerii gradului de saracie monetara, scaderii riscului de marginalizare sociala si reducerii inegalitatilor la nivel de comunitate.
  6. Asigurarea protectiei mediului, dezvoltarii durabile, utilizarii eficiente a resurselor, gestionarii riscurilor de mediu si ecologizarii la nivelul comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti.
  7. Combaterea efectelor discriminarii si segregarii rasiale, sustinerea drepturilor fundamentale ale cetatenilor si cresterea gradului integrare sociala pentru 600 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apartinand comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti (din care 479 sunt de etnie roma, 155 femei, 26 persoane cu dizabilitati si 27 persoane varstnice) prin furnizarea unui pachet de actiuni favorabile inovarii sociale (18 campanii sociale privind educatia pentru sanatate, stil de viata si mediu sanatos, 6 evenimente cetatenesti/culturale locale, dezbateri publice pentru prevenirea disfunctiilor sociale, a institutionalizarii copiilor si marginalizarii sociale, 6 informari in scoala pentru promovarea drepturilor copilului, 30 ateliere sociale de mestesugarit, 12 evenimente de informare ale politiei locale/comunitare, actiunea inovativa Viata fara discriminare, 12 campanii de informare si constientizare, implicare activa, elaborare ghid de bune practici in domeniul social), vizand promovarea si implementarea principiilor egalitatii de sanse, non-discriminarii, desegregarii, multiculturalismului, incluziunii sociale, combaterea excluderilor si dezechilibrelor sociale si generarea de efecte pozitive pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabila a comunitatii marginalizate rome.

 

Activitatea principala a proiectului la care participa Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale (ADCR) 

A3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii si sprijinirea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma a unitatii administrativ-teritoriale (UAT) sat Candesti (com. Vernesti, jud. Buzau, reg. Sud-Est) pentru infiintarea de afaceri