11-14 August 2015 Desfasurarea programului de formare privind problematica abordarii persoanelor consumatoare in mod excesiv de alcool si a membriilor famililor acestora din cadrul proiectului RO2014_C4_73 cu titlul “Liber de alcool!”, finanțat in cadrul Fondului ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014, Componenta 4 Servicii Sociale si de bază.


06 August 2015 Finalizarea procesului de selectie a comunelor din judetul Buzau ce vor participa la activitatile din cadrul proiectului RO2014_C4_73 cu titlul “Liber de alcool!”, finanțat in cadrul Fondului ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014, Componenta 4 Servicii Sociale si de bază.


05 – 06 August 2015 Participarea reprezentatntului ADCR la sesiuni le de dezbatere POCU 2014 – 2020


04 August 2015 Lansarea invitatiei de depunere a ofertei privind achizitia de servicii privind realizare concept grafic (logo si slogan) pentru proiectul POSDRU/189/2.1/G/156499 “Incluziunea pe piata muncii- De la teorie la practica”, finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, DMI 2.1 “Tranzitia de la scoala la viata activa”.