PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105896

 

DEMAREAZA PROPRIA TA AFACERE! APLICA PRINCIPIILE GENERALE IN MANAGEMENTUL AFACERILOR!

 

Iata care sunt principiile generale in managementul  afacerilor:

 

Principiul cresterii continue a eficientei are în vedere maximizarea efectelor economico-sociale (cuantificabile si necuantificabile) ale firmei în conditiile minimizării eforturilor (cheltuielilor), prin folosirea unui instrumentar modern de metode si tehnici manageriale, bazat pe analiza stiintifică a realitătilor din practica de afaceri.

Principiul asigurării concordantei dintre parametrii sistemului de management al firmei, caracteristicile sale esentiale si cele ale mediului ambiant are ca fundament dinamismul dezvoltării societătii contemporane în toate laturile sale, ceea ce face ca variabilele endogene si exogene de management să-si modifice rapid parametrii, determinând schimbări în continutul proceselor de management.

 

Alături de principiile generale ale managementului pot fi formulate o serie de principii specifice managementului afacerilor, si anume :

  •  a elabora obiective, strategii si planuri de actiune clare si a le revedea în mod sistematic;
  •  a produce si a livra bunuri/servicii pe care oamenii si le doresc;
  •  a crea si a păstra clientela;
  •  a realiza beneficii importante în scopul atragerii potentialilor investitori si a-i păstra pe cei existenti;
  •  a oferi recompense materiale si morale care să motiveze resursele umane;
  •  a considera clientul ca cel mai important element în ecuatia unei afaceri;
  •  a promova respectul si normele de etică profesinală la nivelul organizatiei.

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei. 

Contacteaza-ne!

 

Email: adcr.svo@gmail.com   

 

Telefon: 0730090585

 

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/105896 cu titlul “STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 04.01.2018 – 03.07.2021.