PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/106796

POTI FI ANTREPRENOR!

Poti sa devii un antreprenor de succes!

 Iata ce trebuie sa stii despre Managementul unei afaceri:

 

Managementul firmei presupune în principal:

 • organizarea
 • conducerea
 • obtinerea produsului
 • promovarea produsului
 • controlul activitatii si al rezultatelor.
 • Elementele principale ale organizarii activitatii economice a unei firme:
 • constituirea unor structuri organizationale: departamente, servicii, compartimente, echipe de lucru etc.; fiecaruia i se stabilesc obiectivele, de asemenea se precizeaza relatiile dintre acestea; stabilirea principiilor si regulilor de comunicare, de circulatie a informatiei, de coordonare, colaborare, decizie, control si evaluare; instituirea unui climat pozitiv, stimulativ de activitate.
 • Conducerea afacerii este o activitate continua implicata în organizare, în obtinerea, promovarea produsului si în controlul întregii activitati.
 • Obtinerea produsului reprezinta etapa-cheie în derularea unei afaceri. Produsele pot fi bunuri sau servicii.
 • Managementul productiei consta într-o astfel de gestionare a activitatii încat sa se asigure utilizarea eficienta a resurselor firmei.
 • Promovarea produsului este o alta etapa ce contribuie la cresterea eficientei firmei. Aceasta consta În pregatirea pietei pentru acceptarea si succesul produsului, prin publicitate.
 • Etapa controlului . Organizarea, planificarea si conducerea trebuie Însotite de control si adoptarea de masuri adecvate pentru eficientizare.
 • Orice întreprinzator va avea în vedere:
 • verificarea respectarii deciziilor si realizarii sarcinilor;
 • monitorizarea derularii afacerii pe tot parcursul sau;
 • prevenirea sau limitarea abaterilor de la normele si principiile firmei;
 • evaluarea performantelor;
 • elaborarea de masuri corective.

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei.

Contacteaza-ne!

           Email: adcrassociation@gmail.com

           Telefon: 0730586800

 

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/106796 cu titlul “Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 10.01.2018 – 09.06.2021.