ADCR organizeaza în atingerea scopului propus, urmatoarele tipuri de activitati:

 • centre de informare/documentare (inclusiv baze de date) în diverse domenii;
 • centre de reuniuni, conferinte, simpozioane, expozitii locale, nationale şi internationale;
 • centre de sprijin şi asistenta sociala;
 • centre de formare profesionala (generala şi vocationala) în domenii diverse;
 • orientare profesionala şi ajutor în calificarea profesionala;
 • diseminare de informatii privind aderarea României la Uniunea Europeana;
 • diseminare de informatii de interes general în vederea creşterii nivelului de informare al cetatenilor din mediul rural;
 • complexe de pregatire profesionala;
 • centre sociale destinate categoriilor defavorizate de populatie;
 • tabere de creatie artistica, ştiintifica şi sportive;
 • editarea şi tiparirea unor publicatii proprii periodice;
 • realizarea de studii/analize de oportunitate;
 • realizarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri şi proiecte de dezvoltare;
 • asigurarea de consultanta şi sprijin în initierea şi dezvoltarea de afaceri;
 • stimularea initierii de afaceri prin creşterea nivelului de cunoştinte/abilitati în domeniu a cetatenilor mediului rural;
 • realizarea de campanii de informare periodica privind mediul de afaceri şi noile oportunitati.