Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR) are ca obiective:

  1. Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial în mediul rural;
  2. Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru dobândirea de cunoştinte/abilitati, prin activitati de formare a persoanelor din mediul rural, pe categorii de vârsta, nivel educational în domenii de interes local;
  3. Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru realizarea de servicii în domeniul social orientate pe categoriile de persoane defavorizate (persoane vârstnice, persoane cu handicap, copii, victime ale violentei domestice, şomeri, etc.);
  4. Creşterea nivelului de informare al cetatenilor din mediul rural, în domenii diverse pentru diminuarea discrepantelor informationale dintre sat şi oraş;
  5. Crearea cadrului adecvat pentru realizarea de schimburi de experienta şi colaborare cu structuri de la nivel national şi international;
  6. Obtinerea de resurse financiare şi de alta natura din surse proprii sau atrase în vederea functionarii şi atingerii scopului propus.