PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105896

 

DEZVOLTA-TI PROPRIA AFACERE CU FONDURI NERAMBURSABILE!

 

In data de 18 februarie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice. 

Conform comunicatului oficial MIPE, ghidul publicat astăzi reprezintă forma consolidată în urma parcurgerii procesului de consultare, iar forma finală a acestuia va putea fi aprobată doar ulterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a schemei de ajutor de stat, nefiind anticipate, însă, modificări de substanță. 

În aceste condiții, MIPE estimează că va lansa apelul pe această măsură în data de 21 martie 2022, iar perioada de depunere a dosarelor se va închide în 25 martie 2022.

Ghidul consolidat poate fi accesat la link:  https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-consolidat-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/ 

 

Pentru servicii de consultanta gratuite in accesarea programului de finantare, contactati-ne!

                     Email: adcr.svo@gmail.com   

                      Telefon: 0730090585

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei. 

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/105896 cu titlul “STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 04.01.2018 – 03.07.2021.