PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105896

 

DEMAREAZA PROPRIA TA AFACERE! INVATA SA NEGOCIEZI!

 

Negocierea este o veriga deosebit de importanta a succesului unei afaceri! Poti deveni un antreprenor de success daca stii sa negociezi! Iata cateva informatii utile:

 

Componentele pregătirii negocierii contau în următoarele:

  • Intocmirea unor studii macro si microeconomice în vederea culegerii de informatii cât mai complete cu privire la partener în mediul său de afaceri;
  •  Definirea si delimitarea obiectivelor proprii (punerea în evidentă a scopului urmărit), a actiunilor concrete de colaborare, evaluarea realistă a situatiei economico-financiare a propriei firme;
  • Identificarea obiectivelor partenerilor.
  • alegerea tehnicilor manageriale de negociere;
  • elaborarea documentelor (planul de negociere, dosarul de negociere, agenda de lucru,calendarul negocierii, bugetul tranzactiei).

Planul de negociere orientează desfăsurarea întregului proces si cuprinde:

    • enuntarea scopului negocierii: definirea obiectivelor; aprecierea modalitătilor de tratare a problematicii negocierii; 

 

  • formularea variantelor de ofertă; 
  • sistematizarea formulărilor, a argumentelor si contraargumentelor;
  •  conturarea responsabilitătilor.

 

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei. 

Contacteaza-ne!

                      Email: adcr.svo@gmail.com   

                      Telefon: 0730090585

Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/105896 cu titlul “STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 04.01.2018 – 03.07.2021