PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/106796

 

ADCR va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de afaceri!

 

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale va ofera servicii gratuite de consultanta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, atat in mediul rural cat si in mediul urban, pe teritoriul Romaniei.

Contactati-ne!

Email: adcrassociation@gmail.com

Telefon: 0730586800

 Serviciile de consultanta gratuite sunt oferite in cadrul masurilor de sustenabilitate si valorificare a activitatilor dezvoltate prin proiectul POCU/82/3/7/106796 cu titlul “Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!” a carui implementare s-a desfasurat in perioada 10.01.2018 – 09.06.2021.