Formularul 230 – Doneaza 2%– click aici pentru a completa!

Puteti sa sustineti si dumneavoastra dezvoltarea comunitatilor rurale. Cum? Simplu. Prin completarea formularului 230.

Ce este formularul 230?

Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.

Cum se completează?

Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.

Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)

Unde se depune?

Formularul se depune la administraţia fiscală de care aparţine contribuabilul, în două exemplare. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.

Până când se poate depune?

Formularul tip 230 trebuie depus până la data de 15 mai 2016.